tirsdag 14. februar 2012

Internasjonalt prosjekt

14.2.12: I kveld er det mulig å få veiledning på arbeidet med internasjonalt prosjekt. Både Hilde Øen og jeg vil være til stede fra 17.15. Det er viktig at dere så snart som mulig skriver inn i fellesdokumentet hva slags planer/ønsker dere har for prosjektet. Se her:

Her ligger et fellesdokument for registrering av info om internasjonalt prosjekt:
https://docs.google.com/document/d/12_jBeVi5Zo9zbQP1BPo_KOIpCBEIfbdtgs5y6T5H_-s/edit
Odd

fredag 27. januar 2012

Bruk av storyboard

Jeg har lagt ut litt mer info om storyboard på ressurssiden vår. Her finner du også lenke til noen skjemaer som dere eventuelt kan skrive ut og bruke når dere planlegger den digitale fortellingen.

torsdag 26. januar 2012

Undervisningsopplegg om digitale fortellinger


Her finner dere kveldens undervisningsopplegg om digitale fortellinger (26012)

Hvis dere allerede hvilket tema dere vil jobbe med og hvem dere vil jobbe sammen med kan dere skrive dette inn som kommentar til dette blogginnlegget.

torsdag 19. januar 2012

Takk for innsatsen. Studentarbeidet er lagt ut litt forskjellige steder på ressurssiden våre fordi dere hadde litt ulike fokus:

1. Salaby: http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_og_Læring Min kommentar: Jeg er litt usikker på om elevers navigering i Salaby kan sies å være innenfor en kognitivt-konstruktivistisk læringsteori, men vi lar det foreløpig stå slik. Vi kommer til å drøfte mer IKT og læring utover i semesteret.

2.  http://no.wikibooks.org/wiki/Ressurssamling_for_norsk

3. Litt usikker på plassering, men Naturfag.no er lagt ut her fordi det lå lenke her fra før: http://no.wikibooks.org/wiki/Fenomener_og_stoffer_-_relevante_ressurssider Min kommentar: Litt usikker på om lærerfokus er et minus, men vi lar det foreløpig stå slik.

Opplegg for kvelden 190112Aktuelle eksempler til dagens undervisningGruppearbeid

Dere skal finne noen læringsressurser som dere skal vurdere kvaliteten på. Her er et forslag til kriterier som dere kan ta utgangspunkt i.
  • Navn på nettstedet:
  • Målgruppe: Aldersgruppe?
  • Innhold - Hva handler nettstedet/nettsiden om?
  • Kan man gjøre interaktive oppgaver, i så fall hvilke interaktive oppgavetyper:
  • Faglig kvaliteten på oppgavene:
  • Hvilken læringsteori bygger oppgavene (læringsressursen) på:
  • Grad av brukervennlighet: Er det lett å finne frem, navigere på sidene.
  • Design: Hvor tiltalende er siden
  • Kildekritisk vurdering: Ulempe med reklame på sidene?

- Dere finner flere vurderingskriteriene i denne artikkelen. I semesterplanen vår har jeg også lagt ut en hjelp til å komme i gang med å finne opplegg på nettsteder som er koblet opp mot ulike skolefag. Gå gjerne i grupper ut fra faginteresser.

- Når det gjelder vurdering av læringsteori kan dere benytte dere av denne ressurssiden: IKT og læringsteorier 
- I 2-3. time presenterer gruppene hva de har kommet frem til. Elektronisk materiale som dere utvikler kan sendes inn til meg så legger jeg dette ut på wikiboksidene våre. (rolf.k.baltzersen(alfakrøll)hiof.no)